Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 3 (74) 2018

Prawo mediów

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część piąta

Nowe media

KRZYSZTOF RYBIŃSKIEnglish version of the articlePolitical sentiment analysis of press freedom
KRZYSZTOF KOWALIKPełny tekst artykułuEnglish version of the article„Dystrybucja emocji” jako forma komunikacji samorządów lokalnych w serwisie Facebook.com. Próba kategoryzacji przekazu w kontekście public relations

Media interaktywne

MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZPełny tekst artykułuEnglish version of the articleZmediatyzowane doświadczenie kulturalne w świecie mediów interaktywnych. Kultura elektrycznych węgorzy

Media za granicą

ANITA CEGLIŃSKAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleOdpowiedzialność mediów w rękach publiczności. Doświadczenia ze Szwecji

Sponsoring i marketing

JAROSŁAW KOŃCZAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleNiewykorzystany komunikacyjnie przez polski biznes potencjał Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang. Raport z badań

Język mediów

KLAUDIA CYMANOW-SOSINPełny tekst artykułuEnglish version of the articleMowa nienawiści – etyczne ramy komunikowania i podmiotowa odpowiedzialność wobec walczących słów

Historia mediów

MAREK JABŁONOWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articlePowołanie Polskiego Związku Wydawców Dzienników i Czasopism w 1928 roku w świetle zasobów Archiwum Akt Nowych
KAMILA KAMIŃSKA-CHEŁMINIAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleAdam Ciołkosz i Radio Wolna Europa w świetle jego korespondencji z Janem Nowakiem-Jeziorańskim

Sprawozdania z konferencji

MALWINA ŻUCHNIEWICZPełny tekst artykułuSprawozdanie z XVIII Kongresu Profesjonalistów Public Relations „Kryzys wizerunkowy i media”, Rzeszów, 19–20 kwietnia 2018
IZABELA M. BOGDANOWICZPełny tekst artykułuOgólnopolska konferencja naukowa „Studia i perspektywy medioznawcze. Media a społeczeństwo – współczesne problemy i wyzwania”, Wrocław, 14–15 maja 2018
JACEK MIKUCKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowego wydarzenia „Creative Cultures for Media Progression – An Unconference”, Warszawa, 13 czerwca 2018
ANITA CEGLIŃSKA, DAGMARA SIDYK, MARLENA SZTYBERPełny tekst artykułuSprawozdanie z kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association – EMMA) pt. „Media Management in the Age of Big Data and High-tech”, Warszawa, 14–15 czerwca 2018
AGATA OPOLSKA-BIELAŃSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji naukowej „Społeczna odpowiedzialność biznesu – perspektywa zarządzania i ekonomii”, Szczecin, 15–16 czerwca 2018
JACEK BARLIKPełny tekst artykułuSprawozdanie z 25. Międzynarodowego Sympozjum Public Relations BledCom “A World in Crisis: The Role of Public Relations”, Bled, Słowenia, 5–7 lipca 2018

Recenzje

GABRIELA DUDEK-WALIGÓRAPełny tekst artykułuMiędzyjęzykowe i międzykulturowe konteksty współczesnego dyskursu publicznego red. Alicja Pstyga, Urszula Patocka-Sigłowy
KRZYSZTOF WASILEWSKIPełny tekst artykułuIwona Dembowska-Wosik Wizerunek Polski i Polaków w chicagowskim „Dzienniku Związkowym”
RENATA PIASECKA-STRZELECPełny tekst artykułuTomasz Mielczarek Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości