Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 3 (70) 2017

Bralczyk.pl

RADOSŁAW PAWELECPełny tekst artykułuPopularyzacja, upowszechnianie, czynienie wiadomym wszem wobec
KAROLINA BRYLSKAPełny tekst artykułuO kilku strasznych słowach, czyli groźby w wypowiedziach sejmowych premier Beaty Szydło
JACEK WASILEWSKIPełny tekst artykułuGdyby Szekspir pisał disco polo… Wpływ źródła tekstu na jego ocenę
MAREK KOCHANPełny tekst artykułuRetoryka rozwoju w misjach i wizjach firm

Prawo mediów

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuEnglish version of the articleGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część pierwsza

Public relations

DARIUSZ TWORZYDŁOPełny tekst artykułuProcedura zarządzania w kryzysie wizerunkowym w mediach – przeciwdziałanie, reagowanie oraz odzyskiwanie utraconych korzyści
BEATA CZECHOWSKA-DERKACZ, MAŁGORZATA ŁOSIEWICZ, ANDRZEJ OSTROWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleNie zabijaj, nie kradnij… Sytuacje kryzysu najwyższego ryzyka na uczelniach wyższych w relacjach mediów
GRZEGORZ HAJDUKPełny tekst artykułuSpecyfika kryzysów wizerunkowych w mediach społecznościowych

Prasa

LAURA POLKOWSKAPełny tekst artykułuTabu – wartość czy antywartość, czyli o pojęciu tabu we współczesnych polskich tygodnikach opinii

Z kart historii

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKAPełny tekst artykułu„Naród. Dodatek ilustrowany” (1906–1907) i jego wkład w upowszechnianie wiedzy wśród ludu w Królestwie Polskim

Sprawozdania z konferencji

ANITA CEGLIŃSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowego sympozjum „The Digital Society Symposium”, Lund (Szwecja), 24–25 kwietnia 2017
MICHAŁ OKSENIUKPełny tekst artykułuSprawozdanie z IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Współczesne media – media mutlimodalne”, Lublin, 8–9 maja 2017
MICHAŁ GŁOWACKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Mediami (European Media Management Association – EMMA), Gandawa, 10–12 maja 2017
AGATA OPOLSKA-BIELAŃSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji „Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym”, Lublin, 17 maja 2017
MAŁGORZATA LASKOWSKA, KRZYSZTOF MARCYŃSKI SACPełny tekst artykułuSprawozdanie z VII Międzynarodowej Konferencji „The Future of Education”, Florencja, 8–9 czerwca 2017
JACEK MIKUCKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z THINK * MAKE * SHOW – warsztatów i debaty o przyszłości mediów publicznych, Londyn, 8–9 czerwca 2017
MARZENA FORMAPełny tekst artykułuSprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Język w kontekście kultury”, Częstochowa, 21 czerwca 2017

Recenzje

WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuUrszula Doliwa
Radio społeczne – trzeci obok publicznego i komercyjnego sektor radiowy
BARBARA ROWIŃSKA-JANUSZEWSKAPełny tekst artykułuMathias Bröckers Der
Fall Ken Jebsen oder Wie Journalismus im Netz seine Unabhängigkeit zurückgewinnen kann: Der Macher von KenFM im Gespräch mit Mathias Bröckers [Przypadek Kena Jebsena lub Jak dziennikarstwo może w sieci odzyskać swą niezależność: Twórca KenFM w rozmowie z Mathiasem Bröckersem]
BARBARA CYREKPełny tekst artykułuMagdalena Szpunar
Imperializm kulturowy internetu
DANUTA KÜNSTLER-LANGNERPełny tekst artykułuEdmund Kotarski
Kultura medialna średniowiecza. Europa łacińska
TADEUSZ KONONIUKPełny tekst artykułuKazimierz Wolny-Zmorzyński, Andrzej Kaliszewski
Co jest grane? O cechach dystynktywnych gatunków radiowych i telewizyjnych