Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (75) 2018

Tożsamość mediów

MAREK JABŁONOWSKI, TOMASZ MIELCZAREKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleKomunikowanie społeczne i media – federacja, a nie inkorporacja

Prawo prasowe

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część szósta

Prasa

IWONA H. PUGACEWICZPełny tekst artykułuEnglish version of the articleZwierciadło niedoskonałe. O wizerunku polskiej diaspory z Nord-Pas-de-Calais na łamach „Echo de la Polonia” 1998–2018
RAFAŁ LEŚNICZAKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleWizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis

Media interaktywne

MAŁGORZATA LISOWSKA-MAGDZIARZPełny tekst artykułuEnglish version of the articleFałszywe wiadomości, mediatyzacja wyobraźni. Odbiór doznaniowy a informowanie i obraz świata w mediach

Historia mediów

MAREK GAŁĘZOWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleCzasopismo „Panteon Polski” i jego redaktor Zygmunt Zygmuntowicz
DARIUSZ JAROSZPełny tekst artykułuEnglish version of the articleUrząd i jego funkcjonowanie: Biuro Listów w Polskim Radiu i Telewizji (1951–1989)

Sprawozdania z konferencji

KAROLINA BRYLSKA, TOMASZ GACKOWSKI, ANNA MIERZECKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z III międzynarodowej konferencji „International Conference on Communication & Media Studies”, Berkeley, 18–19 października 2018
AGATA KOSTRZEWAPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Sprawiedliwe wynagradzanie w opinii współczesnych pracowników”, Warszawa, 18–19 października 2018

Recenzje

WOJCIECH JAKUBOWSKIPełny tekst artykułuKrzysztof Stępniak
Fenomen reklamy religijnej
KALINA KUKIEŁKO-ROGOZIŃSKAPełny tekst artykułuKeith Houston
Książka. Najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski
KRZYSZTOF STĘPNIAKPełny tekst artykułuAlicja Jaskiernia
Monitoring wolności mediów w Europie