Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (72) 2018

Prawo mediów

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część trzecia
PAWEŁ MATUSZEWSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleWykorzystanie mediów informacyjnych w dyskusjach politycznych na Facebooku
MIŁOSZ BABECKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleGry cyfrowe jako przedmiot badań w naukach o mediach
AGNIESZKA WOCH, MICHAŁ WÓJCIKIEWICZPełny tekst artykułuInternetowe predykcje notowań spółek giełdowych

Prasa

ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuInnowacje okładkowe w drukowanych magazynach ilustrowanych na przykładzie miesięcznika „Empire”
WALDEMAR SOBERA, RÓŻA SMOLAKPełny tekst artykułuKomunikowanie o zagrożeniach terrorystycznych w Anglii, Niemczech, Polsce i Rosji w wybranych dziennikach opinii. Nagłośnienie ataków w Paryżu

Z kart historii

ALEKSANDRA LUBCZYŃSKAPełny tekst artykułu„Iris” (1899–1900) – organ Koła Literacko-Artystycznego we Lwowie

Europejska polityka medialna

ALICJA JASKIERNIAPełny tekst artykułuAktualne problemy europejskiego ładu medialnego. Rada Europy i Unia Europejska wobec zagrożeń wolności i pluralizmu mediów, postprawdy i odpowiedzialności platform internetowych

Sprawozdania z konferencji

JACEK MIKUCKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z The 1st American University in the Emirates International Research Conference (AUEIRC) „Creative Business and Social Innovation”, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 15–16 listopada 2017
DOROTA PIETRZKIEWICZ, KATARZYNA SEROKAPełny tekst artykułuInterdyscyplinarna konferencja naukowa „Idee reformacji w tradycji społeczno-politycznej (od XVI do XXI wieku), Warszawa, 16 listopada 2017
WOJCIECH STERNAKPełny tekst artykułuSprawozdanie z Festiwalu Książek Fotograficznych XPRINT, Poznań 24–25 listopada 2017
MONIKA SZEWCZYK-WITTEK, MONIKA JANUSZ-LORKOWSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Obraz czy wizja świata – fotografia w przestrzeni kulturowej”, Warszawa 7–8 grudnia 2017
KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Copyright & Creative Reuse”, Londyn, 8 grudnia 2017

Recenzje

TADEUSZ KONONIUKPełny tekst artykułuKlinika dziennikarstwa – credo red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Katarzyna Konarska
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuDamian Guzek Media katolickie w polskim systemie medialnym
KATARZYNA KOPEĆ-ZIEMCZYKPełny tekst artykułuAleksandra Seklecka Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP