Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 4 (71) 2017

Tożsamość nauk o mediach

TOMASZ MIELCZAREKPełny tekst artykułuMedioznawstwo polskie na mapie świata. Sondaż naukoznawczy

Teoria mediów

TADEUSZ KOWALSKIPełny tekst artykułuMiędzy efektywnością a wolnością. Wprowadzenie do ekonomiki selekcji algorytmicznej

Prawo mediów

JACEK SOBCZAK, KSENIA KAKAREKOPełny tekst artykułuGatunek dziennikarski jako determinanta odpowiedzialności dziennikarza. Wybrane aspekty prawne. Część druga

Nowe media

JACEK BARLIKPełny tekst artykułuEnglish version of the articleTwitter w kampaniach informacyjnych o związkach osób tej samej płci w Polsce i w USA

Radio

URSZULA DOLIWAPełny tekst artykułuEnglish version of the articleArchiwizacja działalności radiowej – wyzwania i szanse dla małych, niekomercyjnych nadawców

Prasa

ANNA JUPOWICZ-GINALSKAPełny tekst artykułuFrontowe okładki i e-okładki polskich magazynów a reakcje czytelników
JOLANTA DZIERŻYŃSKA-MIELCZAREKPełny tekst artykułuPoziom konkurencji na rynku prasy w Polsce
JOANNA SZYLKO-KWASPełny tekst artykułuFotografia prasowa a podpis – ujęcie typologiczne

Sprawozdania z konferencji

URSZULA DOLIWAPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji 5th ECREA Radio Research Section Conference, Radio Relations, Lublin, 12–14 września 2017
ADAM ŁUCZYŃSKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z II Konferencji Naukowej z cyklu „Lustro mediów” pt. „Google – uniwersum wolności czy opresji”, Gdańsk, 10 listopada 2017

Recenzje

WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuKatarzyna Pokorna-Ignatowicz Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa–Książka–Ruch” w polskim systemie medialnym
TADEUSZ KONONIUKPełny tekst artykułuJędrzej Skrzypczak Reakcja na krytykę medialną. Ochrona dóbr osobistych w erze nowych mediów
KRZYSZTOF WASILEWSKIPełny tekst artykułuZemsta emancypacji. Nacjonalizm, uchodźcy, muzułmanie red. Tomasz Nowicki
KONRAD W. TATAROWSKIPełny tekst artykułuPolski esej literacki. Antologia wstęp i opracowanie Jan Tomkowski