Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 2 (69) 2017

MAREK JABŁONOWSKIPełny tekst artykułuO relacjach Marka z Warszawy z Tomkiem z Krakowa słów kilka…

Teoria mediów

TADEUSZ KOWALSKIPełny tekst artykułuEnglish version of the articleKoncepcje pluralizmu mediów i polityki mediowej w warunkach rozwoju platform cyfrowych

Komunikacja wielokodowa

JOLANTA MAĆKIEWICZPełny tekst artykułuBadanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów

Transmedialność reportażu

PAULINA ORŁOWSKAPełny tekst artykułuKoncepcja polifonicznej powieści reportażowej Laboratorium Reportażu wobec teorii Michaiła Bachtina. Polityczny wymiar polifonii

Powinności mediów w ujęciu historycznym

WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuPrusowska koncepcja dziennikarstwa – czy jest nadal aktualna?

Wiedza o mediach

KRZYSZTOF KASZEWSKIPełny tekst artykułuWiedza o mediach jako składowa kompetencji medialnych młodego pokolenia Polaków – rekonesans

Socjotechnika mediów

MATEUSZ BARTOSZEWICZPełny tekst artykułuWybrane aspekty poznawcze i emocjonalne socjotechniki mediów.

Prasa

LUCYNA SZOTPełny tekst artykułuKoncentracja kapitału na polskim rynku prasowym. Studium przypadku

Etyka i praktyka

KRZYSZTOF NOWAKOWSKIPełny tekst artykułuZagrożenia etyczne i korupcyjne w mediach

Sprawozdania z konferencji

AMANDA SIWEKPełny tekst artykułuSprawozdanie z VII Ogólnopolskiej Konferencji Metodologicznej Medioznawców „Memy, czyli życie społeczne w czasach kultury obrazu”, Warszawa, 17–18 listopada 2016
ANITA SZWAJKOWSKA, KRZYSZTOF GRZEGORZEWSKIPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Tematyczne odmiany dziennikarstwa”, Łódź, 7 marca 2017.
MARIUSZ WŁODARCZYKPełny tekst artykułuOgólnopolski finał III edycji Olimpiady Wiedzy o Mediach, Warszawa, 17–18 marca 2017
DAGMARA SIDYKPełny tekst artykułuSprawozdanie z VII Ogólnopolskiego Seminarium Medioznawczego: „Pluralizm mediów, pluralizm w mediach”, Warszawa, 24 marca 2017
OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKA, KATARZYNA GAJLEWICZ-KORABPełny tekst artykułuSprawozdanie z 299. posiedzenia Komisji Prasoznawczej PAN „Reforma radiofonii i telewizji publicznej w świetle aktualnego ustawodawstwa polskiego”, Kraków, 12 kwietnia 2017
DARIUSZ TWORZYDŁOPełny tekst artykułuSprawozdanie z XVII Kongresu Public Relations „Media i kryzys”, Rzeszów, 20–21 kwietnia 2017

Recenzje

PAULINA JĘDRASZCZAKPełny tekst artykułuBeata Grochala
Telewizyjna transmisja sportowa w ujęciu genologii lingwistycznej na materiale transmisji meczów piłki nożnej.
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułuElżbieta Pawlak-Hejno
Bojownice czy wariatki? Obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911–1914)
KRZYSZTOF WASILEWSKIPełny tekst artykułuJacek Trojanowski
Propaganda antyamerykańska w polskiej publicystyce konserwatywnej i narodowej w latach 1898–1939
EWA MODRZEJEWSKAPełny tekst artykułuRetoryka w praktyce medialnej
red. Anita Kwiatkowska, Marlena Sztyber
JACEK BARLIKPełny tekst artykułuScott A. Kuehn, Andrew Lingwall
The basics of media writing. A strategic approach