Studia Medioznawcze: logo

Spis numerów » Studia Medioznawcze Media Studies 1 (68) 2017

Standardy kształcenia dziennikarzy

AGNIESZKA STĘPIŃSKA, DOMINIKA NAROŻNA, BARTŁOMIEJ SECLER, EWA JURGA-WOSIKPełny tekst artykułuStudenci dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Polsce. Motywacje, oczekiwania i plany zawodowe

Nowe media

GRAŻYNA STACHYRAPełny tekst artykułuEnglish version of the articlePodcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju

Komunikacja korporacyjna

JAROSŁAW KOŃCZAKPełny tekst artykułuRola komunikacji korporacyjnej w Polsce

Gatunki mowy

MAŁGORZATA KITAPełny tekst artykułuPozycja odmiany medialnej wśród innych odmian językowych polszczyzny
ANNA TERESZKIEWICZPełny tekst artykułuKomunikacja z klientem na Twitterze – analiza wybranych aktów mowy w interakcji handlowej online

Fakty historyczne w przekazie medialnym

DAMIAN GUZEKPełny tekst artykułuChrzest Polski w mediach

Europejska polityka medialna

ALICJA JASKIERNIA, MICHAŁ GŁOWACKIPełny tekst artykułuEuropejski rynek medialny w 2016 roku. Monitorowanie wolności i pluralizmu mediów oraz zapowiedzi zmian w unijnym ładzie medialnym

Sprawozdania z konferencji

KRZYSZTOF KOWALIKPełny tekst artykułuSprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej ECREA – „Preconference: Dealing with the Local: Media, Proximity and Community, Praga, 8 listopada 2016
KATARZYNA GAJLEWICZ-KORAB, OLGA DĄBROWSKA-CENDROWSKAPełny tekst artykułuSprawozdanie z konferencji „Współczesny polski system medialny. Czasopiśmiennictwo”, Kielce, 1 grudnia 2016

Recenzje

PAULINA JĘDRASZCZAKPełny tekst artykułuAndrzej Kozieł, Wiesław Godzic, Joanna Szylko-Kwas
Gatunki i formaty we współczesnych mediach
STANISŁAW JĘDRZEJEWSKIPełny tekst artykułuPublic media management for the twenty first century. Creativity, innovation and interaction
ed. Michał Głowacki, Lizzie Jackson
KRZYSZTOF KASZEWSKIPełny tekst artykułuWojciech Kajtoch
Szkice językoznawczo-prasoznawcze
TADEUSZ KOWALSKIPełny tekst artykułuGeoffrey G. Parker, Marshall W. van Alstyne, Sangeet Paul Choundary
Platform revolution. How networked markets are transforming the economy and how to make them work for you
WIESŁAW SONCZYKPełny tekst artykułu„Zeszyty Prasoznawcze” – analiza zawartości (1957–2012). Metody–tematy–autorzy
red. Maciej Kawka, Ryszard Filas, Paweł Płaneta