Studia Medioznawcze: logo

Od numeru 1 (76) 2019 „Studia Medioznawcze” ukazują się jedynie w wersji cyfrowej i funkcjonuje nasza nowa strona.

©Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, 2000-2024

ISSN 1641-0920

ISSN 2451-1617

Media Studies from no. 1 (76) 2019 are issued only as digital releases and we rolled out our new webpage.

©Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, 2000-2024

ISSN 1641-0920

ISSN 2451-1617

Adres redakcji / Editorial Office:

Studia Medioznawcze
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
00-310 Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Polska / Poland

Telefon / Phone number: (22) 55-20-240
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Redaktor naczelny / Chief editor: Marek Jabłonowski

Zastępca redaktora/sekretarz / Secretary: Teresa Maciszewska, Robert Cieślak

Rada Naukowa / Science Council

Przewodniczący Rady / Chairman: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (Stany Zjednoczone / USA), Katarina Fichnova (Słowacja / Slovakia), Rafał Habielski, Tatyana Ilarionova (Rosja / Russia), Alicja Jaskiernia, Slavomír Magál (Słowacja / Slovakia), Małgorzata Marcjanik, Joanna Nowicki (Francja / France), Robert Traba (Niemcy / Germany), Andrius Vaišnys (Litwa / Lithuania), Walentyn N. Wandyszew (Ukraina / Ukraine), Jelena Wartanowa (Rosja / Russia)

Redaktorzy / Staff: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Anna Mierzecka, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas

Redaktor językowy / Language editor: Elżbieta Błuszkowska

Redaktor statystyczny / Statistical editor: Marcin Łączyński

Projekt graficzny / Layout design: Stanisław Małecki