Studia Medioznawcze: logo

Media Studies from no. 1 (76) 2019 are issued only as digital releases and we rolled out our new webpage.

©Faculty of Journalism, Information and Book Studies, University of Warsaw, 2000-2024

ISSN 1641-0920

ISSN 2451-1617

Editorial Office:

Studia Medioznawcze
Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW
00-310 Warszawa, ul. Bednarska 2/4
Polska / Poland

Phone number: (22) 55-20-240
e-mail: studiamedioznawcze@uw.edu.pl

Chief editor: Marek Jabłonowski

Secretary: Teresa Maciszewska, Robert Cieślak

Science Council

Chairman: Janusz W. Adamowski

Jane Curry (USA), Katarina Fichnova (Slovakia), Rafał Habielski, Tatyana Ilarionova (Russia), Alicja Jaskiernia, Slavomír Magál (Slovakia), Małgorzata Marcjanik, Joanna Nowicki (France), Robert Traba (Germany), Andrius Vaišnys (Lithuania), Walentyn N. Wandyszew (Ukraine), Jelena Wartanowa (Russia)

Staff: Tomasz Gackowski, Michał Głowacki, Anna Mierzecka, Paulina Orłowska, Joanna Szylko-Kwas

Language editor: Elżbieta Błuszkowska

Statistical editor: Marcin Łączyński

Layout design: Stanisław Małecki